Hungarian Heritage Award 2012

Hungarian American Coalition  

Press release

COALITION MEMBERS HONORED

On March 24, 2012, the Hungarian Communion of Friends (MBK) was awarded the prestigious Hungarian Heritage Award for its role in preserving Hungarian culture.  The award was received by Prof. Andrew Ludanyi, a founding member of MBK, on behalf of the organization at the Hungarian Academy of Sciences in Budapest.

The Hungarian Communion of Friends is the organization known for its annual, week-long conference held at Lake Hope State Park in Ohio.  Its publication entitled Itt-Ott (Here and There), which was established in 1967, provides a public forum for issues of interest to Hungarians living outside the borders of Hungary.  Most of the organization's members reside in the United States, but it also has significant support in Canada, Australia, New Zealand, Brazil, Argentina, and several European countries.

 

 In his laudation of MBK, Dr. Attila Kálmán, Founding Director of the Reformed High School in Tata, Hungary (who has also attended the Itt-Ott conference as a guest), commented on the wide spectrum of activities of MBK: to foster the intellectual treasures of Hungarians, to promote the free exchange of views, and to help each other.  Over 45 years, MBK has donated several hundred thousand dollars to Hungarian causes.  MBK has also organized speaking tours for Hungarian authors, artists and scientists, including: Zoltán Bay, Sándor Csoóri, Mihály Czine, László Dobos, Miklós Duray, András Görömbei, Sándor Kányádi, Rozália Kóka, Gáspár Nagy, Ildikó Orosz, Sándor Püski, András Süt?; the Ghymes, the Ökrös, the Csíki, the Életfa and other folk music ensembles; and folk artists and storytellers.  MKB also helped organize the U.S. tours of choirs from Hungary, Transylvania and Slovakia; was initiator and co-organizer of 14 Hungarian Conferences at five U.S. universities, 14 Hungarian Summer Universities, and seven Human Rights Workshops.


Írói életutat és közéleti tevékenységet is díjaztak a Magyar Örökség kitüntet? címmel, az ünnepséget hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezték. 

A Magyar Örökség és Európa Egyesület által alapított elismerést a 20. század els? felének fontos magyar személyiségei, legjelent?sebb magyar teljesítményei kapják negyedévente. 

A friss díjazottak között szerepel: a Magyar Baráti Közösség (USA) magyarságment? szolgálata.

 

Magyar Örökség-dij az MBK-nak


Közölte: Bokor Erika | Idopont: March 7, 2012 

Kedves Barátaink!

A Magyar Baráti Közösséget nagy öröm és megtiszteltetés érte a múlt héten:  a Magyar Örökség Alapítvány bíráló bizottsága elfogadta dr. Kálmán Attila és a társult támogatók javaslatát, és az MBK-t magyarságment?, megtartó és gyarapító tevékenysége elismeréséül a Magyar Örökség díjjal tüntette ki.

A díjátadásra 2O12 március 24.-n szombaton délel?tt 11 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor.  Az MBK laudátora dr. Kálmán Attila lesz, a díjat az MBK nevében pedig Ludányi András veszi majd át.

A Magyar Baráti Közösség ott tartózkodó tagjai és barátai az ünnepségnek szívesen látott résztvev?i - kérünk s bátorítunk benneteket, hogy jelenjetek ott meg és képviseljétek ott közösségünket.  

Kovalszki Péter

a Magyar Baráti Közösség Gondnoka


 

   Németh László szerint "A kultúra nem tudás, nem m?vészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának bels? mágnese, irányítója."

   Ilyen igényességgel kultúrának csak a keresztény kultúrát és a nemzeti kultúrát nevezném. A keresztény kultúrában a bels? mágnes egyetlen személy: az él? Isten. A nemzeti kultúra bels? összetartó ereje pedig: csodálatosan gazdag anyanyelvünk, hagyományrendszerünk, népm?vészetünk.

   Az Egyesült Államokba menekült hazánkfiai között 1967-ben akadt három egyetemista: Éltet? Lajos nyelvész, Ludányi András politológus és Csomai György fogorvos, akik rájöttek arra, hogy a keresztény és nemzeti kultúra együttesen képes meg?rizni sokak hitét és magyarságtudatát, akár több generáción keresztül is.

   Olyan felekezetek közötti magyar vallási közösséget szerveztek, (egyházaktól, pártoktól, emigráns szervezetekt?l függetlenül), amelynek célja a magyarság szellemi kincseinek ápolása, egymás segítése, a szabad véleménycsere el?mozdítása.

   A hozzájuk csatlakozó Böjtös László és Sass Márton építészekkel, Cseh Tibor kémikusból lett íróval és másokkal a nyugati világban szétszórt magyar egyetemistáknak röpiratot, majd levelez?-hálózatot szerveztek, amely el?bb folyóirattá, s annak 137. száma után, 2004-t?l évkönyvvé n?tte ki magát. (ITT-OTT Kalendárium.)

     A Magyar Baráti Közösség gondnokai voltak - a már említetteken kívül: Bokor Erika, Fülöp László, Kovalszki Péter és Somogyi Balázs.

    Költségeiket tagdíjakból és adományokból fedezik. Alig néhány százan vannak, mégis a 45 év alatt több százezer dollárt áldoztak magyar ügyekre. Amerikai el?adókörútra hívtak olyan írókat, m?vészeket, tudósokat, együtteseket, akik pozitív hatást gyakoroltak a gondolkodó magyarokra. Néhány név a több mint százból: Bay Zoltán, Csoóri Sándor, Czine Mihály, Dobos László, Duray Miklós, Görömbei András, Kányádi Sándor, Kóka Rozália, Nagy Gáspár, Orosz Ildikó, Püski Sándor, Süt? András, valamint a Ghymes, az Ökrös, a Csíki, az Életfa és egyéb együttesek, erdélyi fazekasok, fafaragók, szöv?k, népmese-mondók. 

    Hozzájárultak magyarországi, erdélyi és felvidéki egyházi vagy iskolai kórusok amerikai körútjához.

   Kezdeményez?i és részben szervez?i voltak öt amerikai egyetemen 14 Magyarság-tudományi konferenciának, ugyancsak 14 Magyar Nyári Egyetemnek, valamint 7 Emberjogi Kisebbségvéd? M?helynek.

   Általuk is támogatott angol nyelv? kiadványok: Erdély etnikai konfliktusainak gyökerei, Duray Miklós: Kutyaszorítója és Bibó István válogatott m?vei. 

    A szórványmagyarságot rendszeresen támogatják (ösztöndíjakkal, TV antennák küldésével, építési segélyekkel).

   Nyitottságukat jelzi, hogy csaknem minden (nem széls?séges) magyar egyházi vagy kulturális szervezettel igen jó a kapcsolatuk (cserkészet, Bessenyei Kör, Bethlen Alapítvány, Pax Romana, Szepsi Csombor Kör).

   1972 óta a legfontosabb rendezvényük az Ohio állambeli Reménység tavánál rendezett ITT-OTT találkozó. A 100-150 különböz? korosztályú táborozó délel?ttönként történelmi, irodalmi, vallási, m?vészeti el?adásokon vesz részt. Ez alatt a gyerekeknek kézm?vességet, magyar népdalokat és játékokat tanítanak. Délután sport, játék. Este táncház, hangverseny, filmvetítés, közös éneklés, tábort?z.

   Megtiszteltetés számomra, hogy 1998-ban én is el?adójuk lehettem. Azt tapasztaltam, hogy magyar bajtársiasság és krisztusi szeretet tartja össze a közösségüket.

 

Dr. Kálmán Attila